İbrahim Güder Kimdir

İBRAHİM GÜDER

İbrahim Güder Kimdir - Hatiab, Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği

1959 yılında Hatay’da doğdu. İlkokul, oartaokul ve lise eğitimini Hatay’da tamamladı. Üniversite eğitimini
Çukurova ve Mustafa Kemal Üniversite- sinde tamamladı. Evli ve 2 erkek çocuk, 2 torun sahibi. Eşi kimya mühendisi, büyük oğlu üniversite eğitimini ABD Chicago’da ekonomi bölümünde tamam- ladı. North Western Üniversitesinde de Finans ve Fon yönetimi üzerine master yaptı. Küçük oğlu Tayvan’da National Ta- iwan University of Science and Techno- logy’den İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. İnşaat, tekstil, dış ticaret, turizm, eğitim ve Uluslararası belgelendirme sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri ile iş hayatının içinde aktif olarak bulun- makta.
Çok sayıda dernek ve vakıflarda sivil toplum örgütlerinde kuruculuk, baş- kanlık, yönetim kurulu üyeliği, yüksek istişare kurul üyeliği ve üye olarak bulunuyor. MÜSİAD Genel merkez İnşaat Sektör Kurul Başkanı olarak Genel merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
Ayrıca MÜSİAD Ormanı projesinin de fikir babasıdır. 2005 yılında İnşaat Sektör Kurulu başkanlığı tarafından Ankara’da yapılan inşaat zirvesinde, olabilecek dep- rem risklerine karşı kentsel dönüşüm projesini ilk defa raporlayarak devlet yönetimine sunmuş ve kentsel dönü- şüm projesinin de fikir babalarından biri olmuştur.
2005 yılında MÜSİAD Genel Merkez inşaat Sektör Kurulu başkanı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği sıfatı ile Hatay’da MÜSİAD şubesinin kurulmasını sağla- mıştır.
DEİK Türk-Tayvan İş Konseyi Başkanlığı yaptı. Daha sonra Tayvan’ın Ankara bü- yükelçiliği iş birliği ile kurulan Türk-Tay- van İş Dünyası Başkanlığı’na seçildi. Bu görevi hala devam ediyor. Bu görev süresi içerisinde Tayvan Büyükelçiliği ve ekibiyle Türkiye’nin 40’a yakın vilayetine ziyaretler yaptı. Gidilen ilin bakanları, milletvekilleri, vali, belediye başkanları, ticaret odası başkanlarıyla, iş adam- larıyla iş toplantıları yaparak İhracatı
ve turizmi arttırmayı hedefledi. Aynı toplantıları Tayvan’da da yaptı. Böylece Türkiye’nin Tayvan ile olan 15 milyon dolarlık ihracatının 260 milyon dolara yükselmesini sağladı. Güder’in başkanlığı döneminde. Türkiye’den Tayvan’a direk uçuşlar yapılmasını sağlamıştır. Güder’in bu çalışmaları sonucu Tayvan’dan Tür- kiye’ye gelen turist sayısı 7.600 kişi ilken bugün gelen turist sayısı 100 bin kişiye yaklaşmış durumdadır.
Yine DEİK Türk-Hindistan, Türk-Pa- kistan, Türk-Malezya, Türk-Endonezya, Türk-Vietnam, gibi ülkelerin iş konseyle- rinde başkan yardımcılığı ve yönetim ku- rulu üyesi olarak ülkemizin dış ticareti- nin gelişmesine katkılar vermeye çalıştı. Eylül 2016’da kuruluşu gerçekleşen Nurlu Ufuklar Vakfının kurucu Mütevelli Heyetinde yer aldı. İTO, TÜRSAB üyesi ve Türkiye Turizmciler Birliği Dostluk Grubu kurucu başkanı ve halen Karate Federasyonu Danışma Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
Hataylı iş adamları ve bürokratları bir çatı altında toplamak düşüncesiy- le İstanbul merkezli HATİAB Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği’ni kurdu. Yerel bir dernek olarak ku- rulmasına rağmen zamanla yönetim ve yüksek istişare’ ye aldıkları farklı illerin nitelikli iş adamı ve bürokrat- larıyla MÜSİAD, TÜSİAD gibi ulusal bazda hizmet vermeye başladılar.
İbrahim Güder, gerek Hatay’da gerekse Hatay dışında çok ciddi sayıda nitelik-
li Hataylı iş adamları ve bürokratları bir çatı altında toplayarak birbirlerini sahiplenme duygularını geliştirmesini sağlamıştır. Ortak hareket etme kül- türünü oluşturarak Hatay’ın kalkınma
sürecine fikir ve önerileriyle yeni projeler üretilmesini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.
HATİAB Hatay İş Adamları ve Bürokrat- ları Derneği’nin bugün itibarı ile 6.500’in üzerinde kayıtlı üyesi var. Üniversite eğitimi gören ciddi sayıda üniversite öğrencisine burs verilmektedir.
İbrahim Güder’in en büyük arsuzu, Hatay’ın ekonomisini büyütmek ve yaşanılabilir bir şehir olmasını sağla- maktır.
Bunun için üreteceği katma değeri yüksek ürünler ile Hatay’da en az 50tane milyar dolarlık dünya ile reka- bet edebilecek, rekabet gücü yüksek şirketler olması ve bunların önlerinin açılması gerektiğine inanmaktadır. Bunun istihdamı arttırıp işsizliği ve fakirliği bitireceği görüşündedir.
2 ayda bir 25.000 adet baskıyla yayınlanan Hatay Mozaik Dergisini yayın ha- yatına kazandırdı. Hatay Havaalanında ücretsiz dağıtılan HATAY MOZAİK DERGİ- Sİ İş ve Bürokrasi dünyası ile ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarına dağıtılıyor.
İbrahim Güder ülkemizde ve yurt dışın- da yaşayan önemli şahsiyetleri zaman zaman Hatay’a getirip misafir ediyor.
Hatay’ın yatırım yapılabilir alanlarını, tarihi ve kültürel zenginliklerini fark ettir- meye çalışıyor. Zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla ikramlarda bulunu- yor. Gelen kişiler döndüklerinde Hatay’ın önemli tanıtımlarını yapıyorlar. Gelenler- den gazeteci olanlar bunları köşelerine taşıyıp Hatay’ın tanıtımına ciddi katkılar sağlamış oluyorlar.
Bugün Türkiye ve yurt dışında yayın yapan TV, gazeteler ve dergilerde Hatay ile ilgili yayınlar yapılıyorsa bunun %90 arkasında İbrahim Güder vardır, HATİAB vardır.
Gençleri de çok önemsiyor. İmkanları el verdiği ölçüde onların okul ve hayat başarılarına katkı sağlamak önceliklerin- den biri.
Önem verdiği öncelikli işlerinin başında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve barınacakaları öğrenci yurtları yapmak geliyor. Başkanlığını yap- tığı HATİAB her ay ciddi sayıda üniver- site öğrencisine karşılıksız burs veriyor. Üniversite eğitimi için ailelerinden uzakta kalıp büyük şehirlere gelen tertemiz genç kızlarımızı, genç erkeklerimizi terör örgütlerinin tuzaklarından korumak
için elinden geleni yapıyor. Bunu vata- nı korumakla eşdeğer görüyor. Bunun için İstanbul’da üniversite eğitimi yapan
gençlerden oluşan GENÇ HATİAB’ı kurdu. Her üniversitede başkan ve yönetim kurulunda Hataylı öğrencilerden oluşan komisyonlar oluşturdular.
GENÇ HATİAB’lı gençlere öğrencilik dönemlerinde meslekleriyle alakalı dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmelerini, İngilizcenin dışında muhakkak ikinci dili öğrenmelerini, mezun olduktan sonraki 10 yıl içerisinde dünyanın en büyük kuruluşlarının veya kendi işlerinin CEO’su olmaları için hedef koymalarını anlatıyor. Onları başarıyı yakalamış ka- muoyunun yakından tanıdığı isimlerle bir araya getirip sohbetler yaptırıyor. Gençle- re özgüven ve farkındalık sağlatıyor.

 


| | | | Daha Fazla |

ÜYELERİMİZİN FİRMALARI

 • BUSRE AYDINLATMA
 • Mavigen Dijital Ajans
 • BÖLGE ÇAĞRI GAZETESİ / İSKENDERUN/HATAY
 • HAS GAZ Antakya Organize Sanayi Bölgesi / HATAY
 • Romen VP Holding ve Emir Invest ortaklığı
 • UYGUNLAR İSTİKBAL
 • TUFAN DEMİR ÇELİK A.Ş.
 • ICG ULUSLARARASI KALİTE KONTROL GÖZETİM VE BELGELENDİRME A.Ş.
 • Kubilaylar
 • Gelişim İskenderun Hastanesi
 • Tamaş Otomotiv
 • MMK Metalurji
 • Health & Travel Services
 • ÖZEL DENTAKADEMİ AGIZ ve DİŞ SAGLIGI
 • İstanbul Dalış Egitim Merkezi ve Turizimi.
 • Cry -can Basınclı Kaplar
 • Farah Turizim
 • Orge Elektirik ve Taahüt
 • İCA Mobilya
 • Tayi Turizim
 • İSTANBUL Gümrükleme ve Müşavirlik
 • Bedir Turizim
 • Uysen Gurup
 • Avrasya Hospital
 • Hatay Medeniyetler Sofrası
 • Hatay Döner
 • Hedef Lojistik
 • Index
 • Pizza Bulls